Het onderzoek is begonnen!

Nieuw onderzoek van start: De WWW-wijzer.

In een samenwerkingsproject tussen het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, de BOSK, vereniging voor mensen met een lichamelijke handicap en ouders en de afdeling ICT van de Hogeschool Zuyd is een instrument ontwikkeld dat ouders kan helpen met het formuleren van hun hulpvraag en het zoeken naar informatie: de WWW-wijzer.

Het krijgen van een kind met een beperking heeft veel impact op een gezin en op ouders. Van hen wordt veel verwacht; van het bezoeken van ziekenhuizen tot het aanvragen van hulpmiddelen. Veel ouders vinden het moeilijk om hierin de regie te kunnen (blijven) nemen. Voor deze regiefunctie is het hebben van voldoende informatie een belangrijke voorwaarde. Maar wat moet en wil je als ouder allemaal weten? En waar kun je deze informatie vinden? En bij wie kun je terecht om je verder te helpen met je vragen? Om ouders te ondersteunen bij deze vragen is de WWW-wijzer ontwikkeld. De drie W’s staan voor Wat (wil je weten?), Waar (kun je informatie vinden?) en Wie (kan je verder helpen en informeren?).

De WWW-wijzer is een digitale tool, ontwikkeld vóór en dóór ouders. In alle fases van het project hebben ouders meegedacht over de inhoud en de vorm van de WWW-wijzer. Deze samenwerking is belangrijk voor het ontwikkelen van een bruikbaar instrument!

Start nieuw onderzoek

Vanaf april start er een onderzoek naar de effectiviteit van de WWW-wijzer. Meer dan 100 ouders  in 5 centra (De Hoogstraat Revalidatie, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Revalidatiecentrum De Trappenberg, het Academisch Medisch Centrum en Rijndam Revalidatie) zullen de WWW-wijzer gaan gebruiken. Door middel van vragenlijsten en interviews met ouders en artsen kijken we wat de ervaringen met de WWW-wijzer zijn. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek gaan we de WWW-wijzer nog verder verbeteren en zal hij uiteindelijk beschikbaar worden voor alle ouders van kinderen met een beperking.

Meer weten?  Lees hier de nieuwsbrief: nieuwsbrief www-wijzer maart